Har du emner der skal produceres? Få tilbud her!

CNC-Drejning

Drejning er en af de ældste former for bearbejdning.

Det er en proces hvor emnet, der skal bearbejdes, spændes op i et hoved, som roterer emnet om sin centerakse, det skærende værktøj bevæges så ind og ud langs emnets længdeakse for at fjerne materiale.

Moderne CNC-styrede drejebænke, kan være udstyret med roterende værktøjer siddende på bevægelige akser, således at man taler om op til 7-akset bearbejdningscentre.

Der kan også være tale om automatdrejning eller drejebænk med magasin, hvor maskinen selv kan tage råmaterialet fra et magasin. Maskinen kan derved passe sig selv i længere tid og køre store serie igennem.

Stort set alle faste materialer, som metaller, plast og træ, kan bearbejdes ved CNC-drejning.

CNC-drejning drejning CNC-bearbejdning

 

Se video af CNC-drejning i avanceret berabejdningscenter herunder.