Har du emner der skal produceres? Få tilbud her!

Svejsning

Svejsning er en sammenføjnings metode hvor ved to materialer sammenføjes ved at tilføre varme og ofte også et tilstandsmateriale. Svejsning adskiller sig fra lodning ved at basismaterialet også indgår i svejseprocessen, hvor det ved lodning kun er tilsatsmaterialet som smelter.

Der findes flere forskellige former for svejsning som for eksempel:

Elektrodesvejsning

Der bruges en stangelektrode med en beskyttende flux udenom, elektroden holdes i et strømførende håndtag. Når elektroden smelter ned i emnet lægger der sig en beskyttende slagge over svejsningen som skal fjernes efterfølgende. Metoden bruges mest til svære emner som bygning-, skibs- og togindustri.

 

MIG-svejsning

MIG (Metal Inert Gas) svejsning også populært kaldet CO2 svejsning, foregår ved at en strømførende tråd føres ud af et håndtag omgivet af en beskyttelsesgas som kan være Argon eller CO2. Denne metode er hurtig og billig og bruges mest i mellemsvær industri som maskin- og autobranchen.

TIG-svejsning

TIG (Tungsten Inert Gas) svejsning foregår ved, at man har et håndtag med en wolfram elektrode hvorfra, der trækkes en gnist til emnet, som skal svejses. Udenom elektroden og smeltebadet blæses en beskyttelses gas typisk argon. TIG svejsning er en svejsemetode som primært bruges til finere arbejde som finmekanik, rørføringer til medicinal- og fødevareindustri, emnerne skal passe bedre sammen end ved MIG- og Elektrodesvejsning.

Punktsvejsning

Punktsvejsning bruges typisk i Danmark forbindelse med tyndplade emner som f.eks. kabinetter.

Ser man i udlandet er f.eks. karosserierne på biler punktsvejst.