Har du emner der skal monteres eller produceres? Få tilbud her!

Limning

Limning er en proces hvor et materiale, limen, binder to eller flere emner sammen ved hjælp af en kemisk reaktion eller en hærdeproces. Der findes mange forskellige limtyper alt efter hvilke materialer man vil sammenføje, hvor stærk samlingen skal være, samt hvad der skal starte processen.

Nogle af fordelene ved limning er at man kan sammensætte forskellige materialer med hinanden, stor sammenhængskraft, let og billig at påføre samt stor fleksibilitet. Limning er dog ikke altid lige vellidt i produktion, da det kan være svært at ryde op efter, hvis noget går galt, samt at det kan være svære at verificere limningen i en løbende proces.

Produkter som Loctite kan bruges til limning. For at beregne en Loctite limfuges styrke kan man bruge “Decker: Maschinen elemente” der angiver fugestyrkeberegning samt udformning af emnerne for optimal fugestyrke.

Limning bruges f.eks. til montage af tandhjul på mindre gear og motorer.